Latijn

Latijn In de loop der jaren ben ik verscheidene Latijnse termen tegengekomen. De hier vermelde Latijnse termen worden veelal gebruikt in de Doop- Trouw- en Begraaf-boeken. {tab A} A AFKORTINGEN A : anno A.C.: anno Christi A.D.: anno Domini aet.: Read More …